ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის პროექტის ფარგლებში დამუშავებული საკადასტრო და სარეგისტრაციო ინფორმაცია (საკადასტრო რუკები)

რეგ. ნომერი მესაკუთრე საკადასტრო კოდი მოხაზულობის ინფორმაცია სიტუაციური ნახაზი რუკის ინფორმაცია განცხადების დამატება
მონაცემების ძებნა.
სახელი
გვარი
პირადი ნომერი
მუნიციპალიტეტი
ადმინისტრაციული ერთეული
ბლოკი
ახალი განცხადების მიღება
თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთის გადამოწმება
განცხადება მიწის ნაკვეთის აზომვის მოთხოვნით
მაღალ მთიანი მიწის ნაკვეთის აზომვის მოთხოვნა
მაღალ მთიანი თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთის გადამოწმება