ცოცხალი სტატისტიკა...ბიზნესი... 24.03.2014... ქვეყანაში 222 ბიზნეს სუბიექტი დარეგისტრირდა: 130 ინდივიდუალური მეწარმე, 85 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, 6 არაკომერციული იურიდიული პირი და 1 კოოპერატივი...                    ცოცხალი სტატისტიკა...უძრავი ქონება... 24.03.2014... ქვეყანაში უძრავი ქონების 2472 ტრანზაქცია დარეგისტრირდა: 465 პირველადი ტრანზაქცია და 2007 მეორადი ტრანზაქცია...                    

ანალიზისა და პროგნოზის სისტემა

ქონების რეგისტრაცია
ბიზნესის რეგისტრაცია
ციფრული რუკები
გაქვთ შეკითხვა?
მიუახლოვეთ კურსორი გრაფიკს                      მიუახლოვეთ კურსორი გრაფიკს


გაუქმება
 
Pro-Service