საჯარო გამოცხადება

მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხუცუბანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ურეხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის, რიყეს, კოკისა და რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კირცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მარტვილის მუნიციპალიტეტის სერგიეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გეგუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვანის მუნიციპალიტეტის მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სიქთარვას ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის პერევისას ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჩხერის მუნიციპალიტეტის გორისას ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქარელის მუნიციპალიტეტის აგარას ადმინისტრაციულ ერთეულში, გორის მუნიციპალიტეტის სკრას ადმინისტრაციულ ერთეულში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის თამარისის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თელავის მუნიციპალიტეტის შალაურისა და კისისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ვაჩნაძიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ახმეტის მუნიციპალიტეტის ზემო ხოდაშენის მიწების ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ჩატარებული საკადასტრო სამუშაოების მონაცემები საჯაროდ გამოქვეყნდა.

26 იანვრიდან 26 თებერვლის ჩათვლით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხუცუბანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ურეხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის, რიყეს, კოკისა და რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კირცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მარტვილის მუნიციპალიტეტის სერგიეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გეგუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვანის მუნიციპალიტეტის მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სიქთარვას ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის პერევისას ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჩხერის მუნიციპალიტეტის გორისას ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქარელის მუნიციპალიტეტის აგარას ადმინისტრაციულ ერთეულში, გორის მუნიციპალიტეტის სკრას ადმინისტრაციულ ერთეულში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის თამარისის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თელავის მუნიციპალიტეტის შალაურისა და კისისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ვაჩნაძიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ახმეტის მუნიციპალიტეტის ზემო ხოდაშენის მიწების ადმინისტრაციული ერთეულების ადგილობრივ მაცხოვრებლებსა და დაინტერესებულ პირებს, შესაძლებლობა აქვთ აგეგმვითი სამუშაოების შედეგებს, სარეგისტრაციო დოკუმენტაციას, გადაწყვეტილებებს აზომილ ნაკვეთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ და საკადასტრო რუკებს საჯაროდ გაეცნონ.

მონაცემების გაცნობა შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.napr.gov.ge , www.slr.napr.gov.ge

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://kobuleti.gov.ge/

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://www.khelvachauri.gov.ge/

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://zugdidi.gov.ge/ka

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://www.chkhorotsku.gov.ge/

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://martvili.gov.ge/

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://tskaltubo.gov.ge/

ვანის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://vani.gov.ge/

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://terjola.gov.ge/

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://chiatura.gov.ge/

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

http://imereti.gov.ge/geo/static/49/

ქარელის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

http://shidakartli.gov.ge/ge/municipalities/index/4

გორის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://gori.gov.ge/index.php?m=2

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://marneuli.gov.ge/

თელავის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://telavi.gov.ge/

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://www.gurjaani.gov.ge/

ახმეტის მუნიციპალიტეტი ოფიციალურ ვებგვერდზე

https://akhmeta.gov.ge/

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ხუცუბანის ადმინისტრაციულ ერთეულში,

ასევე იუსტიციის სახლებში.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ურეხის ადმინისტრაციულ ერთეულში,

ასევე იუსტიციის სახლებში.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ცაიშის, რიყეს, კოკისა და რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ასევე იუსტიციის სახლებში.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, კირცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში,

ასევე იუსტიციის სახლებში.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, სერგიეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში,

ასევე იუსტიციის სახლებში.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, გეგუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში,

ასევე იუსტიციის სახლებში.

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში,

ასვეე იუსტიციის სახლებში.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, სიქთარვას ადმინისტრაციულ ერთეულში,

ასევე იუსტიციის სახლებში.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, პერევისას ადმინისტრაციულ ერთეულში,

ასევე იუსტიციის სახლებში.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, გორისას ადმინისტრაციულ ერთეულში,

ასევე იუსტიციის სახლებში.

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, აგარას ადმინისტრაციულ ერთეულში,

ასევე იუსტიციის სახლებში.

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, სკრას ადმინისტრაციულ ერთეულში

ასევე იუსტიციის სახლებში.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, თამარისის ადმინისტრაციულ ერთეულში,

ასევე იუსტიციის სახლებში.

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, შალაურისა და კისისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ასევე იუსტიციის სახლებში.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ვაჩნაძიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში,

ასევე იუსტიციის სახლებში.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, ზემო ხოდაშენის მიწების ადმინისტრაციულ ერთეულში,

ასევე იუსტიციის სახლებში.

იმ შემთხვევაში, თუკი არ ეთანხმებით საკადასტრო აღწერის (მიწის აზომვის) შედეგებს, გთხოვთ, 26 იანვრიდან 26 თებერვლის 16:00 საათის ჩათვლით, მოგვმართოთ განცხადებით. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, შედეგები თქვენ მიერ მოწონებულად ჩაითვლება.

დამატებითი კითხვის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: +(995 32) 2 405 405

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად, იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 31 დეკემბრის №798 ბრძანებით განსაზღვრულ 59 მუნიციპალიტეტში სისტემური რეგისტრაციის პროექტს ახორციელებს.